Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Sprawozdania finansowe

Ogłoszono przez Paweł Szymański

Bilans Szkoły Policealnej im prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie za rok 2019

  • Bilans jednostki budżetowej  za 2019 r. 
  • Rachunek Zysków i Strat jednostki budżetowej za 2019 r.
  • Zestawienie Zmian w Funduszu jednostki budżetowej za 209 r. 
  • Informacja Dodatkowa jednostki budżetowej za 2019 r.

Załączniki: