Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Paweł Szymański

Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie - Medyk początkiem twojej kariery zawodowej - Dostawa sprzętu elektronicznego oraz pomocy dydaktycznych

Numer zamówienia: 499756-N-2019

Status: Archiwum

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Szkoła Policealna im prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie

TED/UZP: 2019/ZP1

Przedmiotem zamówienia jest:

Ogłoszenie nr 499756-N-2019 z dnia 2019-01-21 r. 
Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie:

Dostawa sprzętu elektronicznego oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Medyk początkiem twojej kariery zawodowej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej